Ultrasound and Alternative EchoTechniques

VIGTIGE MEDICINSKE OPLYSNINGER VED BEHANDLING AF PATIENTER, DER HAR FÅET IMPLANTERET WISE CRT- (CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY) SYSTEMET

Bemærk: Du er kommet til dette website, fordi du er blevet opmærksom på, at din patient har fået implanteret en medicinsk enhed, der kaldes WiSE CRT- (Cardiovascular Resynchronization Therapy) systemet. WiSE CRT-systemet består af (i) en ultralydssender, der er implanteret i det nedre venstre område af brystet mellem ribbenene; (ii) et separat batterimodul under den venstre armhule; og (iii) en lille ultralydsfølsom elektrode, der er implanteret inde i venstre ventrikel i patientens hjerte.

Ultralyd

 • Vær forsigtig med at eksponere denne patient for ultralydskilder. Der er en lille risiko for, at elektroden, der er implanteret i venstre hjerteventrikel, kan modtage ultralydsimpulser og konvertere dem til usynkroniserede stimulationsimpulser. Derfor skal billeddiagnostisk udstyr, der anvendes i ekkokardiografi til transtorakal billeddiagnostik, til vaskulær billeddiagnostik, intrakardiel billeddiagnostik, doppler-ekkokardiografi og transøsofageal ekkokardiografi, anvendes med forsigtighed på denne patient. Fokusering af ultralydsenergi direkte på elektroden under billeddiagnostik eller anvendelse af høje intensiteter af ultralyd gennem hele kroppen øger risikoen for denne ekstra stimulation for denne patient. Fjern omgående den billeddiagnostiske probe fra patienten, og fortsæt den billeddiagnostiske undersøgelse i tilfælde af ekstra stimulation under en transtorakal ekkokardiografiprocedure. For at forsætte billeddiagnostikken skal det overvejes at reducere sendereffekten ved at vælge en anden billeddiagnostisk tilstand eller en anden position for billeddiagnostikken for at undgå at fokusere på elektroden.
 • Se dokumentet “Retningslinjer for alternativ ekko-kardiografi med reducerede strømindstillinger”FØR udførelse af en ekkokardiografi.
 • Når der anvendes terapeutisk eller diagnostisk ultralyd på patienter, der har fået implanteret WiSE CRT-systemet, skal der være en defibrillator tilgængelig i tilfælde af forekomst af takyarytmi (unormalt hurtige hjertefrekvenser). I tilfælde af et eksternt eller internt defibrillationsstød skal den implanterede enheds ydeevne kontrolleres af den implanterende læge (se kontaktoplysninger på patientidentifikationskortet).
 • Undgå eksponering for højintensive ultralydskilder (f.eks. litotripsibehandling eller terapeutisk ultralyd). Højintensiv ultralyd kan forårsage uhensigtsmæssig hjertestimulans eller beskadigelse af impulsgeneratoren.

Andre Medicinske Interaktioner, Der Kræver Forsigtighed Eller Som Skal Undgås

 • Udvis forsigtighed, når patienten har fået et eksternt eller internt defibrillationsstød. Kontroller altid, om enhedens ydeevne er korrekt, når patienten har fået et defibrillationsstød, da enheden måske skal have nulstillet sin funktion.
 • Udvis forsigtighed ved ændring af programmeringen af patientens samimplanterede pacemaker, ICD- eller CRT-system. WiSE-CRT-systemet benytter sig af detektering af en specifik impulsbredde, der anvendes til pacing af højre ventrikel for at synkronisere pacing af venstre ventrikel. Programmeringsændringer kan hæmme pacing fra WiSE-CRT-systemet.
 • Undgå eksponering for magnetisk resonans-undersøgelse (MR-scanning). Det implanterede system kan være permanent og uforudsigeligt beskadiget af stærke magnetfelter i forbindelse med MR-scanning og kan forårsage skader på patienten.
 • Undgå eksponering for radiofrekvensbaserede enheder. Undlad at eksponere WiSE-CRT-systemet for RF-enheder, der anvendes til vævsablation og/eller kauterisering i umiddelbar nærhed af de implanterede enheder, da dette kan beskadige enheden.
 • Undgå eksponering for diatermi. Undlad at eksponere WiSE-CRT-systemet for diatermi, hvor vævet opvarmes ved tilføring af højfrekvent elektromagnetisk stråling, elektrisk strøm eller ultralydsbølger, da dette kan beskadige enheden.
 • Undgå eksponering for stråling. Undlad at eksponere WiSE-CRT-systemet for strålebehandling, især fokuseret stråling i umiddelbar nærhed af de implanterede enheder, da dette kan beskadige enheden.
 • Undgå eksponering for transkutan elektrisk nervestimulation (TENS) eller andre nervestimulationsenheder. Anvendelse af disse enheder hos patienter med et WiSE-CRT-system kan forårsage uhensigtsmæssig detektion, der fører til uhensigtsmæssig hjertestimulans ved elektroden.

Programmering

WiSE-CRT-pacingtilstanden kan programmeres fra med et specifikt programmeringsinstrument. Kontakt patientens læge (se patientens identifikationskort), eller kontakt producenten for at programmere enheden.